Anne Juul Wallin

Akupunktør, Psykoterapeut MPF, Master i NLP & Hypnose og Jordemoder

Psykoterapi

Går du rundt med en problematik, som du har brug for hjælp til at få løst?

Måske oplever du, at uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre dukker op igen og igen? Måske har du svært ved at sige til og fra? Måske har du en følelse af usikkerhed, tristhed eller manglende selvværd? Måske har du nogle dårlige vaner, som bliver ved med at hænge ved? Måske lider du af stress, angst, depression eller har nogle andre psykiske belastninger, som kan være svære at håndtere selv?

Psykoterapi hjælper!

Der kan være mange grunde til at vælge individuel psykoterapi. Uanset hvilke problemer du slås med, kan behandling med psykoterapi, hos en veluddannet psykoterapeut, være med til at give dig større livsglæde, personlig frihed, selvstændighed og troen på dig selv.

Et typisk behandlingsforløb vil starte med en afklarende samtale, hvor vi lærer hinanden lidt at kende. Jeg hører om, det du vil snakke om og have behandling til, og derigennem finder jeg ud af, hvordan vi går videre. Fælles for mine behandlinger er ideen om, at du opnår læring af og indsigt i dine egne tanke- og handlemønstre, og derved kan ændre disse, samt at vi i fællesskab skaber nogle forandringer, der kan ændre dit liv til det bedre. I nogle tilfælde har du måske kun brug for et par timers rådgivning. I andre tilfælde er det nødvendigt med et længerevarende terapiforløb. 

Mit teoretiske fundament, som psykoterapeut, og for mine behandlinger er NLP. De metoder bruger jeg er NLP strategier og/eller hypnose. De virker som redskaber til en mere dyberegående og holdbar forandring. Min fornemmeste opgave er, at danne bro mellem det bevidste og ubevidste sind, således at de to samarbejder om at skabe og opretholde løsninger, der er rigtige for dig og dine omgivelser, og hermed skabe balancen. Jeg fokuserer på at hjælpe dig med at finde nye strategier til forandring, samt finde og bruge dine uanvendte ressourcer. Jeg arbejder endvidere ud fra forudsætningen om, at der er en positiv hensigt/formål bag enhver adfærd.

NLP

NLP er forkortelsen for Neuro Lingvistisk Programmering, som er en effektfuld psykologisk behandlingsmetode, der opstod i USA i 1970erne. Indenfor NLP har man udviklet nogle psykologiske og pædagogiske processer/værktøjer, der hjælper dig til at finde og bruge de ressourcer, som du er i besiddelse af, men ikke anvender for nuværende.