Anne Juul Wallin

Akupunktør, Psykoterapeut MPF, Master i NLP & Hypnose og Jordemoder

Persondatapolitik

Dataansvarlig for Aku-kurs persondatapolitik

Anne Juul Wallin, Akupunktør, Psykoterapeut, Master i NLP & Hypnose og jordemoder

Aku-kur – Klinik for krop & sind
Borrelyngen 8

2770 Kastrup
Tlf: 51920412
Mail aku-kur@mail.dk
CVR: 31387744

Denne persondatapolitik omhandler følgende sites

www.aku-kur.dk

og de papir journaler, der optages på kunderne.

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du kommer som kunde i klinikken indsamles informationer om dig. De informationer vil blandt andet være
– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– Mail
– Cpr.nr

Endvidere vil du skulle give samtykke til behandlingen og opbevaringen af dine data.
Aku-kur indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås om behandling, når du bliver kunde.

Det er den enkelte aftales indhold og karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger, der indsamles og behandles, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Aku-kur vil indsamle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde betingelserne for en aftale om behandling og Journalføringsbekendtgørelsesloven.

Oplysninger som Aku-kur indsamler og behandler

Som udgangspunkt kan du benytte www.aku-kur.dk uden at fortælle hvem du er, eller i øvrigt afgive personlige oplysninger.

Aku-kur indsamler og behandler oplysninger om dig, når du anvender følgende

  • Kontakter klinikken via kontaktformularer
  • Kontakter Klinikken via sms, mail eller på telefon

Du kan frivilligt og efter eget valg give Aku-kur yderligere personoplysninger, som du mener, kan have betydning for dig som kunde, eller som du mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Ved frivilligt og efter eget valg at oplyse om sådanne oplysninger, opfatter Aku-kur dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om dig.

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede følgende rettigheder

  •  
  • Du har som registreret hos Aku-kur til enhver tid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, Aku-kur har om dig.
  • Du har som registreret hos Aku-kur til enhver tid ret til, at få redigeret og opdateret de personoplysninger jeg har om dig.
  • Du har som registreret hos Aku-kur til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Aku-kur har registreret om dig. Dette skal ske skriftligt på mail: aku-kur@mail.dk, hvorefter Aku-kur vil slette dine data inden for 30 dage.
  • Du har som registreret hos Aku-kur til hver en tid ret til at trække dit samtykke tilbage, dette skal ske skriftligt på mail: aku-kur@mail.dk, hvorefter dine data vil blive slettet inden for 30 dage.

Bemærk, at nogle data kan være afgørende for at du kan få betalt dine behandlinger gennem en sygeforsikring. Derfor kan Aku-kur ikke sikre, at du fortsat kan få betalt dine behandlinger ved sletning af data.

Sikkerhed og deling af personoplysninger

Aku-kur videregiver og sælger ikke personoplysninger til 3. part, og anvender kun disse i forhold til behandlingen.

Aku-kur opbevarer primært data i papir form. Disse opbevares sikkert under lås. Når der ikke arbejdes i klinikken, så opbevares nøglen et andet sted. Endvidere kan det forekomme, at der frivilligt gives personoplysninger i mails. Disse opbevares på en mailserver, der har en høj sikkerhedsstandard og benytter sig af sikkerhedsforanstaltninger, så som firewalls og kryptering. Min aftalebog er elektronisk og der står ingen data, som kan fører tilbage til den enkelte person.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der er en høj risiko for misbrug af de registrerede personoplysninger, vil Aku-kur underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Aku-kurs sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

Aku-kur benytter sig af eksterne leverandører af IT-Services, IT systemer. Aku-kur opbevarer alle oplysninger på krypterede servere.

Aku-kur sletter ikke dine persondataoplysninger, når du er færdig behandlet. Dine oplysninger gemmes, så Aku-kur kan dokumentere din behandling, hvis der bliver bedt om det. Endvidere skal alle journaler opbevares efter Journalføringsbekendtgørelsen af 28.05.2018 §15 i 10 år af sundhedsfaglige uddannet personer.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Aku-kur opbevarer om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger opbevares og tilbagekalde dit samtykke. Derefter sletter Aku-kur dine oplysninger inden for 30 dage, men din journal bliver opbevaret i 10 år efter §15 i Journalføringsbekendtgørelsen. Er de opbevarede oplysninger forkerte har du ret til at få disse oplysninger rettet eller slettet. Al henvendelse herom kan ske skriftligt til mail: aku-kur@mail.dk

Samtykke

Hvis ikke du gør indsigelser mod ovenstående, opfatter Aku-kur dette som dit samtykke til, at din persondata må opbevares i henhold til ovenstående.

Skærpet tilsyn

Det skal oplyses, at Styrelsen for Patientsikkerhed har sat klinikken under skærpet tilsyn pga. kritik af journalføringen. Der arbejdes seriøst på at opfyldt de krav, som styrelsen har hurtigst muligt.