Anne Juul Wallin

Akupunktør, Psykoterapeut MPF, Master i NLP & Hypnose og Jordemoder

Min baggrund

Hvis du vil kende min baggrund og se mine uddannelser, så læs her:

Min baggrund er bred og velunderbygget i kraft af mine uddannelser som autoriseret Jordemoder, RAB-godkendt Akupunktør, autoriseret Psykoterapeut fra Dansk NLP Institut og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, samt Hypnotisør (Master i Hypnose og NLP). Endvidere er jeg uddannet Supervisor og uddannet i kollegial supervision. Ved siden af min praksis har jeg tidligere været tilknyttet som frivillig rådgiver i Psykiatrifonden. Sideløbende med min egen praksis i min klinik, tager jeg også vikarvagter, som jordemoder på forskellige hospitaler i Region H og Region Sjælland.

Jeg fornyer løbende min viden inden for mine fag, blandt andet har jeg gennemgået kursus og er blevet certificeret i:

 • Arbejds- og idrætsskader
 • Smertebehandling
 • Fertilitetsbehandling
 • Graviditet og fødselsakupunktur
 • Allergi og astma
 • Hovedpine og migræne
 • Øreakupunktur for afhængighed og psykiskelidelser
 • Depression
 • Stress
 • Cupping – herunder kosmetisk- og bindevævscupping

Min styrke, som behandler, er en anselig erfaring med den vestlige medicin gennem mange års arbejde i hospitalregi, som jordemoder, blandet med den alternative medicins tilgang til sygdom og behandling. Denne erfaring har jeg givet et grundigt indblik i, hvordan forskellig problematikker behandles i den vestlige medicin og dannet grundlaget for at søge nye veje. I gennem den alternative medicin har jeg fundet mange forskellige måder at hjælpe den enkelte på samtidig med, at jeg stadig har et øje for, at nogen problematikker hører hjemme i hospital/læge regi. Jeg har efterhånden en stor erfaringen med at finde lige den behandling, som hjælper.

Som behandler går jeg højt op i, at mine klienter får en god behandlingen i en tryg og afslappende atmosfære, samt at de føler sig set og hørt. Min baggrund for mine psykoterapeutiske behandlinger er NLP. Det uddybes yderligere under psykoterapi. 

Jeg er medlem af:

 • Danske Akupunktører (min brancheorganisation)
 • National Guild of Hypnosis (NGH), Inc.
 • NGH-Danmark

Min akupunktør uddannelse er en fuld akupunktør uddannelse. Jeg er godkendt som RAB-behandler. Titlen omfatter en række uddannelsesmæssige og faglige krav til behandleren. Den er udarbejdet og godkendt af Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen. Titlen er givet i kraft af min akupunktør uddannelse. 

Du bør altid vælge en behandler, som er fuldt uddannet akupunktør. Så du sikre dig, at du får den bedste behandling og undgår risiko for fejlbehandling. Der sker desværre fejlbehandlinger. Disse har rod i den triste kendsgerning, at mange sælger akupunktur uden en uddannelse, men udelukkende på baggrund af korte kurser. Det er det vilde vesten, total ureguleret, med stor usikkerhed for jer som brugere. Uden den kontrol og den sikkerhed for brugeren, det giver at behandleren er fuldt uddannet og RAB-godkendt i sin brancheorganisation. En godkendelse som kræver at behandleren løbende opdaterer sin uddannelse og har en akupunktør uddannelse på minimum 3 1/2 år.

Undersøg derfor selv din behandlers uddannelse og registrering.

RAB-godkendelsen er nødvendig, hvis du skal have tilskud til behandlingen fra en sygeforsikring.

I tvivl?

Hvis du stadig er i tvivl, om du skal vælge at komme hos mig, kan du læse de anbefalinger, som andre bruger har skrevet om mig. Du kan også se anbefalingerne rundt omkring på de andre sider allernederst i venstre hjørne i citat-boxen.